IMPRESSZUM

• Főszerkesztő: Oláh Tamás
• Kreatív koordinátor: Dienes-Tóth János
• Szerkesztés, tördelés: Cross Media Kft.
• Szerkesztőség: 1096 Budapest, Ernő utca 9.
• Telefon: 06 (20) 531-3878
• E-mail: kolor@kolor.hu
• Honlap: www.kolor.hu
• Nyomda: Infopress Group Hungary Zrt. • Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató
• ISSN: 2061-5442
• A lap megjelnik a Maximum Kolor Kft. gondozásában (2376 Hernád, Köztársaság út 43.)
• Ügyvezető: Oláh Tamás
• A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért és annak valódiságáért a kiadó nem vállal felelősséget.